english version

10-07-2006

19-05-2006

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

HENRYK OLSZEWSKI

 
II III  IV  V
         
M023 Henryk :1|2
Olszewski
Siedlce
1905-1989

Janina
Śladowska

M038 Zygmunt
Siedlce
1936-1982
?
      
      
M039 Maciej
?
?-?
?
      
      
 
M040 Bogdan
Siedlce
1938-
Bogusława
Tuchów
Skultecka
1943-
M114 Beata
Siedlce
1966-
Jarosław
Zięcina
1966-
M115 Bartosz
Siedlce
1986-
 
 
M116 Rafał
Siedlce
1990-
 
M041 Maria
?
?-?
?
M117 Katarzyna
Siedlce
1969-
 
   
     
 
xxxx
?
?-?
?
M118 Wioletta
Siedlce
1976-
   
       
       
     
M119 Edyta
Siedlce
1976-
   
           
           

 

Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations