english version

08-07-2017

02-02-2009

wersja polska


Maria Danuta Leszczyłowska (0076)


 
Źródło: http://fototeka.1944.pl - nadesłał Jan Leszczyłowski

Oświadczenie

Fragment z listu e-mail od Jana (0078) Leszczyłowskiego z dnia 5.VIII.2010:
 
"... Rzeczywiście, nie pomyślałem, że przecież nie pamiętasz Mamy. Tak naprawdę to bardzo niewiele się zmieniła - Mama jest druga od lewej. W czasie Powstania pracowała w aptece tzn. w składzie leków i opatrunków ale do żadnego oddziału czy zgrupowania nie należała choć wielokrotnie brała udział w ratowaniu rannych. Opuszczała Warszawę wraz z kolumną sanitarną i dopiero w obozie spotkała się z Babcią. Właśnie w Pruszkowie Mama powiedziała Babci (0075), że zginęli.
... Niestety nie wszystko jestem w stanie śledzić tak więc bardzo bym Cię prosił byśmy się wzajemnie dzielili wszelkimi informacjami dotyczącymi Rodziny. Jak wiesz, od śmierci Mamy, co roku jestem 1 sierpnia w Pęcicach i na Powązkach i spotykam tych co byli razem do końca, a to dla mnie bardzo ważne."

Fragment z listu e-mail od Jana (0078) Leszczyłowskiego z dnia 21.II.2012:

" ... Mama nie była (w obozie) w Oberlagen ale razem z Grupą Sanitarną po Powstaniu dostała się do obozu w Pruszkowie. ..."


Maria Danuta Wajszczuk (Leszczyłowska), czy Maria Krystyna Myszkorowska?

Na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego (Facebook) – pod adresem, jak poniżej: http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-myszkorowska,32117.html został zamieszczony 16.X.2016 fragment zdjęcia, które uprzednio, kilka lat temu, zostało nam przesłane przez p. Jana Leszczyłowskiego, jako zdjęcie na którym zidentyfikował on tą samą osobę, jako swoją Matkę, Marię Danutę z domu Wajszczukówną (zobacz powyżej).

 

Na zdjęciu (jego fragmencie) zamieszczonym obecnie na stronie Muzeum Powstania, osoby te są opisane: "Wyjście do niewoli po Powstaniu Warszawskim, ul. Wolska, 5.X.1944”. Podpis na rewersie zdjęcia „Ala Sawicka i Krystyna Kozicka (po prawej)".

Powstańcze biogramy: Halina Tarkowska po mężu Sawicka „Ala” http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/halina-tarkowska,45692.html; Maria Krystyna Myszkorowska po mężu Kozicka http://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-myszkorowska,32117.html Zdjęcie z archiwum prywatnego syna Marii Kozickiej, udostępnił Dział Historyczny MPW"

Ponadto fragment fotografii osoby po prawej stronie jest zamieszczony na stronie Marii Myszkorowskiej.

Identyfikacja w/w osób wymaga dalszego wyjaśnienia. (21.X.2016)

5.XI.2016 - W związku z wątpliwościami co do identyfikacji osób na zdjęciu, zwróciliśmy się do Muzeum Powstania Warszawskiego o ich wyjaśnienie. MPW potwierdziło, że osobą na zdjęciu jest Maria Krystyna Kozicka oraz, że nie może nią być Maria Danuta Leszczyłowska, m.in. ze względu na fakt, że zdjęcie przedstawia kolumnę jeniecką.

8.XI.2016 - Skontaktowaliśmy się ponownie z Muzeum z zapytaniem o zawartość teczki pod numerem: MPW-IP/1621. Odpowiedź jest poniżej:

MPW-IP/1621 to wewnętrzny numer inwentarzowy tego zdjęcia w zbiorach MPW, dotyczy ww. fotografii przedstawiającej wyjście do niewoli kobiet-powstańców ul. Wolską, po 5.10.1944. Tak jak już wspominaliśmy - zdjęcie to nie było prezentowane w zbiorze Fototeki MPW na stronie Muzeum i w opisach tego zdjęcia nazwisko Wajszczuk w naszych zbiorach nie występuje. Najprawdopodobniej p. Jan Leszczyłowski wykorzystał to zdjęcie jako ilustrację do tematu "kapitulacja Powstania", nie mógł bowiem uzyskać od nas potwierdzenia, że przedstawia ono p. Marię Danutę Wajszczuk (Leszczyłowską), gdyż taka osoba nie jest nam znana jako uczestniczka Powstania Warszawskiego. Zgoda od MPW dotycząca wykorzystania zdjęcia do celów naukowych, prywatnych, komercyjnych nie jest równoznaczna z identyfikacją osób na zdjęciu.


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net