english version

08-07-2017

01-01-2010

wersja polska

Władysław Sobecki (Warszawa)

poszukiwania archiwalne (2007 – 2009) –  lista sprawozdań – daty i tematy


- 1 -

26.VII.2007

Tadeusz Wajszczuk, ur.1885 – nie znaleziono go w spisie absolwentów Szkoły Kolejowej w W-wie, ul. Chmielna 88 w latach 1863-1939. W XIX wieku w Małkini istniał poligon artyleryjski, otworzono aptekę, na stacji kolejowej istniała szkoła kolejowa dla pracowników kolei Warszawsko - Petersburskiej - odcinka Tłuszcz - Czyżew i była to szkoła rosyjska bez nauki języka polskiego. (http://www.stare.malkinia.com/teksty/tekst_wyswietl.php?numer=1864)

Lucjan Wajszczukbył w okresie międzywojennym właścicielem Szkoły Tańca i Plastyki przy ul. Nowy Świat 19, W-wa (gmach Kina „Colosseum”).

Wajszczukowie z Białegostoku/Hajnówki – początek poszukiwań.


4.IX.2007

Ludwik Wajszczuk, ur. w Kupientynie, chrzest – par Nieciecz, list z USC w Hajnówce. (Prof. Florczykiewicz w Siedlcach zbada w Arch. księgi par. Nieciecz – brak tych ksiąg).


21.IX.2007

Kontynuacja poszukiwań dot. Lucjana z Warszawy, Ludwika z Hajnówki, dokumentów z Kampanii Wrześniowej dot. Lucjusza, Edmunda i Zenobiusza w Centr. Arch. Wojsk. w Rembertowie.

Odpowiedz – 27.IX.2007 – info o Wajszczukach w par. pod.-sokolowskich.

Prośba o identyfikacje telefonów Wajszczuków w Warszawie.


17.X.2007

Hajnówka wysłany list do córki Ludwika

Brazylia przegląd miesięcznika „Morze”, organu LMK, 1930-1939 – negatywny.

Lucjan – przegląd prasy przedwojennej i z czasów okupacji – żadnych wzmianek

Centr. Arch. Wojsk. w Rembertowie – brak dokumentów z okresu II Wojny Świat.

dotyczących Lucjusza, Edmunda i Zenobiusza. Potrzebne są nazwy (#) Jednostek Wojsk.

Odpowiedz - 22.X.2007 – te same zagadnienia, kontynuacja dotychczasowych poszukiwań.


9.XI.2007

(Hajnówka - nawiązany kontakt e-mail z wnuczka Ludwika)

Brazylia/Łuków przegląd książek i gazet, prasy LMK - brak informacji o emigracji.

- 2 -

 „Gazeta Łukowska”, nr.10, 1926 r. – artykuł pt. „Rzeźnia Spółdzielcza”, autor Józef Wajszczuk, Prezes Zarządu i Kierownik Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Łukowie.

List wysłany do Tow. Przyjaciół Ziemi Łukowskiej z prośba o pomoc w znalezieniu informacji o emigrantach.

Bronisława Wajszczukowa, (okręgowa instruktorka oświaty dorosłych przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie), broszurę pt. „Wyzwolonej Książce Polskiej Cześć”, 1944; „Rzeczpospolita”,

  • /nr.72, 14.X.1944/ „Samorządowe biblioteki oświatowe w woj. Lubelskim”

  • /nr.121, 5.XII.1944/ „Biblioteki szkolne”.


16.XII.2007

Zenobiusz Wajszczuk uzyskano dokumenty z Rembertowa

Lucjusz Wajszczuk – potrzebne są informacje (nazwa, #) dot. jednostki wojskowej

Zenobiusz Wajszczuk jw.

Brazylia – przegląd (w Centr. Bibl. Wojsk. i w Arch. Akt Nowych w W-wie) sprawozdań z działalności LMK – nie znaleziono informacji dot. Wajszczuka.

Telefony Warszawskich Wajszczuków – dalsza identyfikacja.

Lucjan Wajszczuk – Arch. Miasta Warszawy – brak informacji


23.I.2008

Zidentyfikowano Iwonę Wajszczuk z Nowego Dworu Maz. – rodzina Ludwika z Hajnówki.

Zidentyfikowano Cezarego Wajszczuka – pochodzi z Drożdżyna!

List do Pawła – 3.II.2008 – zidentyfikowano Iwonę z Nasielska i Iwonę, żonę Cezarego i ich rodziny!

Odpowiedz – 8.II.2008 – sugestie dot . poszukiwań emigracji do Brazylii


25.II.2008

BrazyliaKontakty na Uniwersytecie Katolickim i Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie -  (przejrzano ponad 30 książek na ten temat i pamiętników emigrantów – nie znaleziono nazwiska Wajszczuk).

W wyniku kontaktu z Towarzystwem Polsko-Brazylijskim w Polsce – poradzono zwrócenie się organizacji polonijnej „BRASPOL”, prezes Ryzio Wachowicz, Rua Marechal Deodoro, 51, - Conj. 1607-B, CEP 80020-320 Curitiba, Parana, Brasil. Tel. (41) 3233-1032 oraz do konsulatu polskiego w Kurytybie.

Lucjan Muzeum Historyczne Warszawy – nie ma żadnych materiałów, Biblioteka Szkoły Baletowej – jw.

 - 3 -

Odpowiedz –5-8.III.2008 poprzednia próba kontaktu z BRASPOL – bez odpowiedzi. Początkowe kontakty z  XX. Chrystusowcami – poszukiwania w kilku parafiach bez rezultatu. Praca doktorska na UW.?

Materiały o Hermanie, Hildebrandcie i Błędowie - w załączeniu.

Wojskowy Instytut Historyczny – poszukiwania nt.. szpitali wojskowych w 1939 r.

Gdynia, 25.02.2008 – e-mail, Kledzik -à  Wajszczuk

3.4 Wykaz osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce w 1929 r (księga adresowa 1929). http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/tableofcontents.htm

           1/ lekarz Wajszczuk – Żółkiewka

           2/ cukiernia, Wajszczuk F. – Konstancin k/W-wy

           3/ wiatrak, Wajszczuk A. – Duliby, pow. Równe


21.III.2008

Sochocinie - Prośba o upoważnienie do USC.

Brazylia - Odpowiedz z KUL, Instytut Badań nad Polonia i Duszpasterstwem Polonijnym – nie natrafili na materiały dot. emigracji do Brazylii z pow. Łukowskiego.

Sugestia - przestudiować opracowanie E. Kołodzieja(?)

Odpowiedz14.IV.2008 – W warszawskim spisie abonentów telefonicznych, 1938/1939 znaleziono (W. Kledzik) wpis dot. Lucjana Wajszczuka i jego Szkoły Baletowej – planowana strona internetowa o Lucjanie.

Odpowiedz – 17.IV.2008 W. Kledzik z Gdyni nadesłał informacje o Księdze Adresowej 1929 – wykaz osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce - http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/tableofcontents.htm - znalazł w niej Wajszczuków:

1/ Dr Edmund Wajszczuk – lekarz, Żółkiewka;

2/ F. Wajszczuk – właściciel cukierni, Konstancin k/W-wy, gm. Skolimów;

3/ A. Wajszczuk – właściciel wiatraka w miejscowości Duliby, gm. Majkow, pow. Równe, woj. Wołyńskie.

Odpowiedz – 23.IV.2008 szukając w/w. -  sugestie dot. przeglądu Ksiąg Ludności, po 1932 r. zwanych Księgami Meldunkowymi, Ksiąg Hipotecznych, Archiwum Zabużańskie.


8.V.2008 –

Brazylia nic nie znaleziono w Archiwum w Radzyniu Podlaskim, ani na KUL’u.

Biblioteka Inst. Historii U.W. – oczekiwanie na udostępnienie pracy doktorskiej.

Informacja z książki E. Kołodzieja, „Emigracja z ziem polskich ...” –  w Oddziale Łukowskim Archiwum Państwowego, pod sygnaturami 417, 418-423 i 482 znajdują się m.in.

podania o paszporty, zestawienia imienne, korespondencja dot. emigracji w latach 1866-1917.

- 4 -

Lucjan Wajszczuk w książce telefonicznej Warszawy znaleziono numer telefonu Szkoły Tańca na ul. Nowy Świat 19.

F. Wajszczuk – wlasciciel(ka?) cukierni, Konstancin k/W-wy – znajomi p. Sobeckiego w Konstancinie nie maja żadnych informacji na ten temat (być może rodzina [żona?] Lucjana?).

Wajszczuk z Warszawy – odbiorca wina dostarczanego przez „pradziadków” p. Lausza

(list z Internetu) – nie znaleziono nazwiska Wajszczuk na liście ok. 1,000 cukierników w Warszawie w latach 1890-1945, (Konstancin nie należał wówczas administracyjnie do Warszawy).

Duliby przegląd przewodników i czasopisma „Wołyń” z lat międzywojennych – nie znaleziono info o Wajszczuku lub wiatraku w Dulibach. W spisie miejscowości w II RP z 1937 r. Duliby i Majkow należą do pow. Żółkiew albo Brzezany, (a nie do pow. Równe).

Ordynacja Zamojska Na podstawie przeglądu w Bibliotece Narodowej książek dot. działalności Ordynacji – należy szukać nadań w Kluczu Sitanieckim i Żdanowskim (Wysokie?).


21.V.2008 –

Brazylia – W książce Kołodzieja (powyżej) i pracy doktorskiej Izabeli Klarner: „Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii...” nie znaleziono żadnych przydatnych informacji.

Lucjan Wajszczuk przy okazji poszukiwań w Konstancinie n.t. cukierni F. Wajszczuka natrafiono na informacje, ze „w 1030 r. jednym z obywateli osady „Uzdrowisko Konstancin” i posiadaczem parceli pod nr. hipotecznym 112 był Lucjan Wajszczuk – może to ten ze Szkoły Tańca?”

W Bibliotece Narodowej w tomach XI i XII „Indeksu represjonowanych Polaków” znaleziono Zbigniewa Wajszczuka (jeńca Starobielska, 1941) i Bronisława Wajszczuka (jeńca obozu NKWD w Juzy, 1941).

(INFO - Zbigniew Ireneusz Wajszczuk - „Cichociemny” - http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=38&sub=639, Opracowanie na podstawie książki "Drogi Cichociemnych", red. Koło Spadochroniarzy AK, Wyd. Bellona, Warszawa 2008.)

Odpowiedz – 5.VI.2008 warto zbadać w Archiwum w Siedlcach, czy maja zasoby z Lukowa?

W załączeniu – mapki parafii okolic Sokołowa Podl.


15.IV.2008 WJW – podsumowanie à S. Wac

Sugestie dotyczace kontynuacji poszukiwań (Warszawa)

Ludwik Wajszczuk, ur. w Kupientynie, chrzest – par Nieciecz, list z USC w Hajnówce. (Prof. Florczykiewicz w Siedlcach zbada w Arch. księgi par. Nieciecz – wynik: brak tych ksiąg w Siedlcach (czekamy na wyniki przeglądu w parafiach pod-sokolowskich!)


Centr. Arch. Wojsk. w Rembertowie – brak dokumentów z okresu II Wojny Światowej dotyczących Lucjusza, Edmunda i Zenobiusza.  Potrzebne sa nazwy (#) Jednostek Wojsk. – (plany: przegląd materiałów w moim [WJW] posiadaniu i zawiadomię).


Wojskowy Instytut Historyczny poszukiwania n.t. szpitali wojskowych w 1939 r. (Czy udało się nawiązać kontakt, lub czegoś więcej dowiedzieć?)


Brazylia nic nie znaleziono w Archiwum w Radzyniu Podlaskim, ani na KUL’u.

Biblioteka Inst. Historii U.W. – oczekiwanie na udostępnienie pracy doktorskiej.

Informacja z książki E. Kołodzieja, „Emigracja z ziem polskich ...” –  w Oddziale Łukowskim Archiwum Państwowego, pod sygnaturami 417, 418-423 i 482 znajdują się m.in. podania o paszporty, zestawienia imienne, korespondencja dot. emigracji w latach 1866-1917.

Arch. w Siedlcach przejęli zbiory z Łukowa, ale chcą bliższych informacji (sygnatury wymagają dopracowania, imię emigranta Wajszczuka, rok wyjazdu, powiat i gmina zamieszkania przed wyjazdem do Brazylii). 

(Ja [WJW] się skontaktuję ze znajomymi w Siedlcach (Prof. Florczykiewicz. p. W. Bieguński i Dyr. S. Kordaczuk) i poproszę ich o przejrzenie w/w sygnatur, albo spowodowanie udostępnienia ich do Pana przegladu!) 


F. Wajszczuk – właściciel(ka?) cukierni, Konstancin k/W-wy – znajomi p. Sobeckiego w Konstancinie nie mają żadnych informacji na ten temat (by może rodzina (żona?) Lucjana.

 

Wajszczuk „z Warszawy”? – odbiorca wina dostarczanego przez „pradziadków” p. Lausza (list z Internetu) – nie znaleziono nazwiska Wajszczuk na liście ok. 1,000 cukierników w Warszawie w latach 1890-1945, (Konstancin nie należał wówczas administracyjnie do Warszawy).

 Lucjan Wajszczuk przy okazji poszukiwań w Konstancinie n.t. cukierni F. Wajszczuka natrafiono na informację, że „w 1930 r. jednym z obywateli osady „Uzdrowisko Konstancin” i posiadaczem parceli pod nr. hipotecznym 112 byl Lucjan Wajszczuk” – może to ten ze Szkoly Tańca?

(uzupełnienie - 11.IX.2008) - Przegląd akt w archiwum w Grodzisku Mazowieckim, dokonany 9 wrzesnia 2008 roku wykazał: zapisy w wykazie nieruchomosci hipotecznych w gminie Skolimow-Konstancin, w latach 1932 i 1936, że wlaścicielami nieruchomości (nr hipot. 112) sa Lucjan i Fryderyka, m. (małżeństwo?) Wajszczuk, zam. przy ul Trębackiej 2 (w Warszawie?), poprzedni wlaściciel tej dzialki – Maria Obrębska zam. w m. Turku. (...)

(Z porównania powyzszych informacji wynika, że F. Wajszczuk to Fryderyka, żona Lucjana i ona była prawdopodobnie włascicielką cukierni w Konstancinie i, byc moze, wino bylo dostarczane dla niej na adres warszawski?)


USC Sochocin - w dniu 24.VI.2008, w obecności kierowniczki, p. Adamskiej przejrzano (W.S.) księgi z lat 1925-1939, (wcześniejsze i póżniejsze przekazano do Arch. M. Stoł. Warszawy – Oddzial w Mławie). Znaleziono: 1. akt małżeństwa Romualda WASZCZUKA, ur. w Stelągu, zam. w Sterdyni z Julianna Figatowska, ur. w W-wie, zam. w Drożdżynie. Rodzice: Aleksander Waszczuk i Ewa Karolina z d. Zielinska. Synowie: Ryszard, Eugeniusz Aleksander i Roman, ojciec Cezarego Wajszczuka z W-wy.

USC w Sochocinie ma ksiagi metrykalne z lat 1925-1939. Wczesniejsze i pozniejsze sa w Arch. w Mlawie. Wskazana bedzie wizyta w Arch. w Mlawie. Wg proboszcza w Sochocinie, wszystkie dokumenty parafii przekazano do Arch. Diec. w Plocku.


Sochocin – Drożdżyn wizyta umówiona w Arch. w Mławie na sierpień (mają księgi z gminy Sochocin z przed 1925 i po 1945).

(chyba Pan tam nie pojechal? Zrezygnowalismy? Czy nadal Pan czeka na zawiadomienie o przesłaniu tych akt do Mławy?)

(Chyba jednak będzie warto pojechać do Mławy, żeby uzyskać brakujące szczegółowe informacje na temat dzieci Eugeniusza i Romana – wydruk strony w zalaczeniu)?


Warszawa - Eufemia i Józef Wajszczukowie byli to mieszkańcy Woli w 1930 roku, domy te obecnie nie istnieją, w USC na Woli poinformowano, że księgi z lat 30-tych nie istnieją, do uzyskania wypisów z ksiąg metrykalnych potrzebne są szczegółowe informacje na temat tych osob – zobacz powyżej o USC.

W kościele parafialnym na ul. Bema skierowano (W.S.) na poszukiwania w Archiwum Archidiecezji na Bielanach, gdzie są ksiegi parafialne do 1944 r. i późniejsze - (tam też mogą wymagać bardziej szczegolowych informacji).

(koniecznie trzeba poszukać w księgach parafialnych na Bielanach. j.w.?)


„Luteranie” – Herman Informacja z Archiwum Akt Dawnych – obecnie opracowywany jest zbiór dokumentow dot. życia i działalnosci Zboru Ewang.-Augsb. w Wiskitkach i okolicy – bedzie on dostepny za 3 miesiace.

Podobnie, Biblioteka Centrum Luteranskiego na ul. Miodowej opracowuje dokumenty dot. tej parafii.

 

 - 5 -

 25.VI.2008 –

USC Sochocin - w dniu 24.VI.2008, w obecności kierowniczki, p. Adamskiej przejrzano księgi z lat 1925-1939, (wcześniejsze i późniejsze przekazano do Arch. m. stoł. Warszawy – Oddział w Mlawie). Znaleziono: 1. akt małżeństwa Romualda WASZCZUKA, ur. w Stelągu, zam. w Sterdyni z Julianna Figatowska, ur. w W-wie, zam. w Drożdżynie. Rodzice: Aleksander Waszczuk i Ewa Karolina z d. Zielinska. Synowie: Ryszard, Eugeniusz Aleksander i Roman, ojciec Cezarego Wajszczuka z W-wy.

Wg proboszcza w Sochocinie, wszystkie dokumenty przekazano do Arch. Diec. w Plocku.

Brazyliaprzegląd roczników „Wychodźcy” za lata 1923-1939 – żadnych informacji.

Lucjan Wajszczuk członek „personelu pomocniczego”, Biblioteka - w Szkole Baletowej, jako akompaniator, 1918-1939.

Publikacja „Łuków i okolice w XIX i XX w.” – Józef Wajszczuk, działacz spółdzielczy, członek komitetu BBWR w wyborach do Sejmu w 1930 r., także członek Organizacji „Ogniwo”, wraz z żoną Stefania.


 2.VII.2008 -

Sochocin - Sprawozdanie z wizyty w USC – znaleziono przodków Cezarego z Warszawy.

USC w Sochocinie ma księgi metrykalne z lat 1925-1939. Wcześniejsze i późniejsze sa w Arch. w Mławie. Wskazana będzie wizyta w Arch. w Mławie. Akta kościelne są w Arch. Diec. w Płocku.

Brazylia Dokumenty emigracyjne z lat 1866-1917 były poprzednio w Arch. w Łukowie, ale zostały przekazane do innego Archiwum: w Siedlcach (sprawdzono?) lub w Radzyniu Podl. (tam ich nie znaleziono!).

W piśmie dla emigracji „Wychodźca” (przejrzane lata 1923-1939) znaleziono w 1938 r. informacje o siostrze zmarłego w Kanadzie Jana Chwedczuka – zamężnej Marii Waszczukowej, zam. w Wolicy Drozkopolskiej, pow. Horochow, woj. Wołyńskie – nie kontynuowano dalszych poszukiwań..

Lucjan Wajszczuk był również akompaniatorem w Szkole Baletowej w W-wie i mial dzialke (nr. hip. 122) w Konstancinie pod W-wa.


9.VII.2008 –

Bozenna Wajszczuk (#1647) – mąż – Piotr(?), syn – Piotr (1648) (piotr.wajszczuk@neostrada.pl), teść – Edmund Kazimierz z Oknin, (syn Piotr wie cos o Charles’ie Wajszczuku z USA?)

Brazylia – Arch. w Siedlcach przejęli zbiory z Lukowa, ale chcą bliższych informacji (sygnatury wymagają dopracowania, imię emigranta Wajszczuka, roku wyjazdu, powiatu i

- 6 -

gminy zamieszkania przed wyjazdem do Brazylii). (Prosba o pomoc do p. Biegunskiego, Florczykiewicza, Kordaczuka?)

Sochocin – Drożdżynwizyta umówiona w Arch. w Mławie na sierpień (mają księgi z gminy Sochocin sprzed 1925 i po 1945).

Archiwum Zabużańskie – rozmowa telefoniczna, prosili o szczegóły o osobie w Dulibach.

„Wychodźca”, 1938 r. – Maria Waszczuk z Wolicy Drozkopolskiej poszukuje brata Jana Chwedczuka zmarłego w Kanadzie.

W planie - poszukiwania przedwojennych ksiąg hipotecznych z Konstancina – pod # 112 była  tam działka Lucjana Wajszczuka.

Dom przy ul. Nowy Świat 19 został zburzony podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.

(Prośba o podwyższenie stawki godzinowej za poszukiwania)!

Odpowiedz – 17.VII.2008 – gotowa strona Cezarego – uwaga: Cezary uzywa nazwiska Wajszczuk, jego przodkowie z Sochocina byli zapisani jako Waszczukowie! Wyjasnienie?

Adres Stowarzyszenia Rodzin Osadnikow Wojskowych i Cywilnych Kresow Wschodnich.

    a/ Kazimierz Wajszczuk (0422), Muncewicze à Kazachstan (1940 r.)

    b/ Tomasz Wajszczuk (0368), Sitaniec à Wołyń (1934 r.) à ZSRR (1940 r.)?

    c/ A. Wajszczuk?, wiatrak, Duliby?

Wyjaśnienie i zawiadomienie o podwyższeniu stawki.


24.VII.2008 –

Sochocin - Wizyta w Arch. w Mławie jest planowana na sierpień.

Ordynacja Zamojskich Marcin Zamoyski, Prezydent Zamościa podal kontakt do Dyrektora Archiwum w Zamościu, gdzie znajdują się akta dot. działalności gospodarczej Ordynacji od 1811 r. (a nie w Zwierzyńcu!).

Brazylia - Archiwum w Siedlcach dokumenty wyjazdowe emigrantów - wymagają dokładnej informacji na temat szukanych osob.

Lucjan Wajszczuk dot. działki - akta hipoteczne z lat 1911-1931 z Kancelarii Notarialnej Tadeusza Żenczykowskiego, Arch. M. Stol. W-wy, Oddział Góra Kalwaria?

Drohiczyn wizyta w Archiwum Diecezjalnym – nieczynne! Kierownik, Ks. Infułat Eugeniusz Borowski, tel. - (085) 655 78 77. (Obecnie, znajomy ksiedza ze Sterdyni prowadzi na miejscu poszukiwania w parafiach).


7.VIII.2008

Duliby – Według informacji w liście z Archiwum Głównego Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie z 30 lipca 2008, Duliby należały do parafii rzymskokatolickiej w Hłuboczku oraz prawosławnej w Majkowie; skierowano nas do Archiwum Państwowego Obwodu

- 7 -

Rówieńskiego w Równem, Ukraina.

Wedlug informacji z AGAD, Wolica Drużkopolska należała do parafii rzymskokatolickiej w Drużkopolu. W zasobie AGAD są księgi metrykalne z terenów tzw. zabużańskich (obecnie Ukraina), miedzy innymi cześć ksiąg metrykalnych tej parafii.


 11.IX.2008

Drożdżyn, par. i USC Sochocin – wizyta 24.VI.2008 w tamtejszym USC pozwoliła ustalić, ze Romuald WASZCZUK, lat 25, zam. w Sterdyni, zawarł 24 stycznia 1926 roku w Drożdżynie związek małżeński z Julianna Figatowska, ur. w Warszawie i zam. w Drożdżynie. Według informacji od sołtysa Drożdżyna, Ryszarda Gocejny, we wsi tej mieszka obecnie syn Romualda i Julianny – Eugeniusz Aleksander z synem, (spotkaliśmy go we wrześniu 2008 r.- (zobacz)

Uwaga: w czasie wizyty w USC we wrześniu 2008 r. ustalono, ze początkowe wpisy dotyczące nazwiska Romualda i jego rodziny - jako Waszczuk, zostały nastepnie skorygowane i wlasciwe brzmienia nazwiska – Wajszczuk, zostalo przywrocone. Informacja ta zostala potwierdzona przez soltysa Gocejnę. Ze wzgledu na ochrone danych osobowych, nie uzyskalismy zadnych informacji na temat rodziny Romualda – USC posiada ksiegi z lat 1925-1939! (W Warszawie mieszkaja obecnie potomkowie tej rodziny, ktorzy nosza nazwisko Wajszczuk. Poszukiwania przodkow Romualda sa kontynuowane w parafii Sterdyn i w okolicznych parafiach).

Wyrywkowy przeglad dokumentow metrykalnych parafii Sochocin w Archiwum w Mławie

z lat 1808-1905 w dniu 26.VIII.2008 (w jezyku rosyjskim od 1863 r. i akt parafii rzymskokatolickiej od 1904 roku) – przejrzano kilkanascie ksiag i nie napotkano nazwisk Wajszczuk ani Waszczuk. W roku 1905 wystepowalo nazwisko Wasiak. Dokumenty USC od 1906 roku przekazane zostana wkrotce do Archiwum w Mlawie – kierowniczka USC poinformuje o ich przeslaniu.

Wedlug informacji od proboszcza par. w Sochocinie, ksiegi metrykalne zostaly przekazane do Archiwum Diecezjalnego w Plocku. Dyrektor tego Archiwum Ks. Dariusz Majewski w swoim liscie (zobacz) poinformowal, ze sa tam ksiegi urodzenia z lat 1678-1900, slubow z lat 1751-1781 i zgonow z lat 1849 i 1858.

Wnioski i plany: wydaje sie, ze Romuald byl pierwszym Wajszczukiem w gminie Sochocin i dalsze poszukiwania w dokumentach z przed 1926 roku (data jego slubu) beda prawdopodobnie bezcelowe, natomiast poszukiwania informacji o jego potomkach powinny byc kontynuowane!

Warszawa – Lucjan Wajszczuk. Uprzednio znaleziono w Bibliotece w Konstancinie informacje, ze Lucjan Wajszczuk byl wlascicielem dzialki w Konstancinie pod nr hip. 112.

Nastepnie przeszukano akta gminy Skolimow-Konstancin z lat miedzywojennuych. Akta notarialne dot. tej sprawy, pochodzace z kancelarii notariusza Tadeusza Żeńczykowskiego w Gorze Kalwarii (do roku 1931), zostaly przekazane przez Archiwum m. st. Warszawy, do jego oddzialu w Grodzisku Mazowieckim.

Przeglad tych akt w tym archiwum w Grodzisku Mazowieckim, dokonany 9 wrzesnia 2008 roku wykazal: zapisy w wykazie nieruchomosci hipotecznych w gminie Skolimow-Konstacin, w latach 1932 i 1936, ze wlascicielami nieruchomosci (nr hip. 112) sa Lucjan i Fryderyka, m.

-- 8 --

(malzenstwo?) Wajszczuk, zam. przy ul Trębackiej 2 (w Warszawie?), poprzedni wlasciciel tej dzialki – Maria Obrębska zam. w m. Turku. W wykazie z roku 1940, wlascicielem jest nadal Lucjan Wajszczuk. W wykazie z 1941 r. podana jest informacja, ze na w/w dzialce jest dom mieszkalny (12 izb) przy ul. Kolejowej (bez podania numeru), rok rozpoczecia uzytkowania – 1929 rok. W roku 1941, jak i w nastepnych – 1942 i 1943, przy wlascicielu Lucjnie Wajszczuku jest adnotacja – miejsce zamieszkania: Warszawa, Nowy Swiat 19.

W ksiedze z 1945 r. pod pozycja 124, jako wlasciciciel figuruje Lucjan Wajszczuk, a jego posiadlosc okreslona jest jako willa.

Wniosek: mozna przypuszczac, ze Lucjan zyl jeszcze w 1945 roku – proby dalszych  poszukiwan w USC utkwily w martwym punkcie ze wzgledu na „ochrone danych osobowych” i koniecznosc podania dat urodzenia i smierci, jak rowniez informacji o rodzicach osob poszukiwanych – a tych informacji wlasnie szukamy – absurdalne przepisy, bledne kolo!!!

W przestudiowanej literaturze dotyczącej Powązek, obejmującej raczej XIX w. i wybrane późniejsze sławne nazwiska, nie znaleziono wzmianki o nazwisku Wajszczuk

Duliby – wiatrak. List wysłany do Archiwum w Równem na Ukrainie.

List z tego archiwum (zobacz) wymienia  nazwisko Arseni WASZCZUK. Był on w 1936 r. właścicielem działki w Dulibach (gm. Goszczany, pow. Równe) o powierzchni 4,6 ha. – w zapisie nie ma  wzmianki o wiatraku! (Błąd w zapisie nazwiska w 1929 r.)!

Par. Ewangelicko- Augsburska – Albert Herman. Dokonano wstepnego przegladu literatury przedmiotu w Archiwach i Bibliotekach. W wyniku kontaktu w Par. E-A Wniebowstapienia Panskiego na ul. Pulawskiej w Warszawie, skierowano nas do strony internetowej, do Parafii w Zyrardowie oraz do Biura Informacyjnego Kosciola E-A przy ul. Miodowej 21w Warszawie. Z ulicy Miodowej skierowano do Archiwum Glownego Akt Dawnych, gdzie pod sygn. 1309-1310 powinny znajdowac sie akta dotyczace gminy w Wiskitkach.

Odpowiedz – 7.X.2008 – prosba o odnalezienie przez IPN, Karta, UDSKIOR i FPNP dokumentow archiwalnych dotyczacych „Wajszczukow – ofiar represji” – (IPN).


27.XI.2008

Warszawa – Lucjan Wajszczuk –

1/ W zasugerowanych do przejrzenia wydawnictwach na temat przedwojennych adresow i  przedsiebiorstw na ul. Nowy Swiat, wlacznie z „Encyklopedia Warszawy”, nie znaleziono zadnej wzmianki n.t. Szkoly Tanca L. Wajszczuka.

2/ Kontakt ze Stowarzyszeniem „Nowy Swiat” – bezowocny, oni sie interesuja wylacznie wspolczesnoscia.

3/ W/w zasugerowali kontakt z red. Jerzym Majewskim ze stolecznego wydania „Gazety Wyborczej”, ktory sie zajmuje „Varsavianami” – narazie nie udalo sie nawiazac kontaktu!

4/ Przeglad rocznikow tyodnika „Stolica” – nie znaleziono nic nowego oprocz uprzednio obublikowanych informacji.

 -- 9 --

Wajszczukowie – ofiary represji, (opublikowane materialy IPN) – w wyniku kontaktu z IPN i Stowarzyszenia KARTA – skierowano do Urzedu do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych (UdSKiOR) i „Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie” (FPNP). Podanie zlozone o dostep do Archiwow dotyczacych osob juz niezyjacych na naszej liscie

Odpowiedz – 11.XII.2008 – sugestia wizyty w USC Warszawa-Wola celem odnalezienia informacji o osobach znalezionych uprzednio w „Warszawskiej Ksiazce Adresowej z 1930 r.” – Eufemii Wajszczuk i Jozefie Wajszczuku-emerycie.


5.I.2009

Wajszczukowie – ofiary represji – wstepne kontakty, plany – zlozyc prosbe do UdSKiOR o wydanie kopii dokumentow dotyczacych osob zmarlych, z pozostalymi jestesmy w kontakcie. Ponowny kontakt z p. Janina Wajszczuk w Warszawie celem uzyskania informacji o Janie Wajszczuku.

Par. Ewangelicko- Augsburska – Albert Herman - Planowany wyjazd do Zyrardowa do Parafii Ewangelickiej celem zebrania informacji o rodzinie Alberta Hermana. Poprzednie kontakty w Warszawie (Parafia na ul. Pulawskiej i Archiwum na ul. Miodowej nie przyniosly rezultatu).

Planowane poszukiwania akt dot. Par w Wiskitkach w Arch. Akt Dawnych w W-wie.


10.II.2009

Wajszczukowie – ofiary represji – planowane skontaktowanie sie z zyjacymi osobami

Warszawa - Eufemia i Jozef Wajszczukowiebyli to mieszkancy Woli w 1930 roku, domy te obecnie nie istnieja, w USC na Woli poinformowano, ze ksiegi z lat 30tych nie istnieja, do uzyskania wypisow z ksiag metrykalnych potrzebne sa szczegolowe informacje na temat tych osob – zobacz powyzej o USC.

W kosciele parafialnym na Bema skierowano na poszukiwania w Archiwum Archidiecezji na Bielanach, gdzie sa ksiegi parafialne do 1944 r. i pozniejsze - (tam tez moga wymagac bardziej szczegolowych informacji)

Warszawa – Lucjan Wajszczuk nadal nie ma kontaktu z red. Majewskim.

Brazylia nie znaleziono wzmianki n.t. Wajszczuka z pod Lukowa na wystawie zdjec „Polscy chlopi w Brazylii” w Palacu Blanka na ul. Senatorskiej posrod zdjec kilkudziesieciu rodzin.

„Luteranie” – Herman – Informacja z Archiwum Akt Dawnych – opracowywany jest zbior dokumentow dot. zycia i dzialalnosci Zboru Ewang.-Augsb. w Wiskitkach i okolicy – bedzie on dostepny za 3 miesiace.

Podobnie, Biblioteka Centrum Luteranskiego na ul. Miodowej opracowuje dokumenty dot. tej parafii.

 -- 10 –

Planowana jest ponowna proba kontaktu z parafia w Zyrardowie.


16.III.2009 – (sprawozdanie doreczone w Warszawie).

Wajszczukowie – ofiary represji – 1/ Informacje od Janiny Wajszczukowej w W-wie.

2/ Zycie Warszawy, 1945 r. – zawiadomienia o mszach w intencji Alberty Slazakowej i jej syna.

Odpowiedz – 20.III.2009 – podano informacje na temat zapytan do zyjacych osob, na liscie ofiar represji.

Odpowiedz – 25.III.2009informacja o Biurze Poszukiwan PCK (Lucjan i inni w W-wie).

Poszukiwania w Wiskitkach/Zyrardowie dla Andrieja Shala z Charkowa.

Przeslane listy akt do przejrzenia w Archiwum w Grodzisku Maz. – dot. par. Wiskitki, Zyradow i Bledow (7.IV.2009) 


1.IV.2009

Wajszczukowie – ofiary represji informacje (kopie dokumentow) z UDSKIOR dot. Witolda Wajszczuka z Wysokiego, Jana Wajszczuka z Wysokiego/Warszawy, Ludwika i Wandy Wajszczukow z Hajnowki.

Znaleziono - 14.IV.2009

Zbigniew Ireneusz Wajszczuk - „Cichociemny” – info z 21.V.2008 http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=38&sub=639, Opracowanie na podstawie książki "Drogi Cichociemnych", red. Koło Spadochroniarzy AK, Wyd. Bellona, Warszawa 2008.


Kontynuacja poszukiwań (Warszawa)

(15.IV.2008)

(Sugestie)

Ludwik Wajszczuk, ur. w Kupientynie, chrzest – par Nieciecz, list z USC w Hajnowce.

(Prof. Florczykiewicz w Siedlcach zbada w Arch. ksiegi par. Nieciecz – brak tych ksiag).

(czekam teraz na wyniki przegladu w parafiach pod-sokolowskich!)


Centr. Arch. Wojsk. w Rembertowie – brak dokumentow z okresu II Wojny Swiat.

dotyczacych Lucjusza, Edmunda i Zenobiusza. Potrzebne sa nazwy (#) Jednostek Wojsk.

(planuje przeglad materialow w moim posiadaniu i zawiadomie!)


Wojskowy Instytut Historyczny – poszukiwania n.t. szpitali wojskowych w 1939 r.

(Czy udalo sie Panu nawiazac kontakt, lub czegos wiecej dowiedziec?)


Brazylia – nic nie znaleziono w Archiwum w Radzyniu Podlaskim, ani na KUL’u.

Biblioteka Inst. Historii U.W. – oczekiwanie na udostepnienie pracy doktorskiej.

Informacja z ksiazki E. Kolodzieja, „Emigracja z ziem polskich ...” –  w Oddziale Lukowskim Archiwum Panstwowego, pod sygnaturami 417, 418-423 i 482 znajduja sie m.in.

podania o paszporty, zestawienia imienne, korespondencja dot. emigracji w latach 1866-1917.

Arch. w Siedlcach przejeli zbiory z Lukowa, ale chca blizszych informacji (sygnatury wymagaja dopracowania, imie emigranta Wajszczuka, roku wyjazdu, powiatu i gminy zamieszkania przed wyjazdem do Brazylii). 

(Ja sie skontaktuje ze znajomymi w Siedlcach (Prof. Florczykiewicz. p. Biegunski i Dyr. Kordaczuk)

i poprosze ich o przejrzenie w/w sygnatur, albo spowodowanie udostepnienia ich do Pana przegladu!) 


F. Wajszczuk – wlasciciel(ka?) cukierni, Konstancin k/W-wy – znajomi p. Sobeckiego w Konstancinie nie maja zadnych informacji na ten temat (byc moze rodzina [zona?] Lucjana?).

 

Wajszczuk z Warszawy”? – odbiorca wina dostarczanego przez „pradziadkow” p. Lausza

(list z Internetu) – nie znaleziono nazwiska Wajszczuk na liscie ok. 1,000 cukiernikow w Warszawie w latach 1890-1945, (Konstancin nie nalezal wowczas administracyjnie do Warszawy).

 

Lucjan Wajszczuk – przy okazji poszukiwan w Konstancinie n.t. cukierni F. Wajszczuka natrafiono na informacje, ze „w 1930 r. jednym z obywateli osady „Uzdrowisko Konstancin” i posiadaczem parceli pod nr. hipotecznym 112 byl Lucjan Wajszczuk” – moze to ten ze Szkoly Tanca?

(11.IX.2008) - Przeglad akt w archiwum w Grodzisku Mazowieckim, dokonany 9 wrzesnia 2008 roku wykazal: zapisy w wykazie nieruchomosci hipotecznych w gminie Skolimow-Konstacin, w latach 1932 i 1936, ze wlascicielami nieruchomosci (nr hipot. 112) sa Lucjan i Fryderyka, m. (malzenstwo?) Wajszczuk, zam. przy ul Trębackiej 2 (w Warszawie?), poprzedni wlasciciel tej dzialki – Maria Obrębska zam. w m. Turku. (...)

(Z porownania powyzszych informacji chyba wynika, ze F. Wajszczuk to Fryderyka, zona Lucjana i ona byla prawdopodobnie wlascicielka cukierni w Konstancinie i, byc moze, wino bylo dostarczane dla niej na adres warszawski?)


USC Sochocin - w dniu 24.VI.2008, w obecnosci kierowniczki, p. Adamskiej przejrzano ksiegi z lat 1925-1939, (wczesniejsze i pozniejsze przekazano do Arch. m.stol. Warszawy – Oddzial w Mlawie). Znaleziono: 1. akt malzenstwa Romualda WASZCZUKA, ur. w Stelągu, zam. w Sterdyni z Julianna Figatowska, ur. w W-wie, zam. w Drożdżynie. Rodzice: Aleksander Waszczuk i Ewa Karolina z d. Zielinska. Synowie: Ryszard, Eugeniusz Aleksander i Roman, ojciec Cezarego Wajszczuka z W-wy.

USC w Sochocinie ma ksiagi metrykalne z lat 1925-1939. Wczesniejsze i pozniejsze sa w Arch. w Mlawie. Wskazana bedzie wizyta w Arch. w Mlawie.

Wg proboszcza w Sochocinie, wszystkie dokumenty parafii przekazano do Arch. Diec. w Plocku.


Sochocin – Drozdzyn – wizyta umowiona w Arch. w Mlawie na sierpien (maja ksiegi z gminy Sochocin sprzed 1925 i po 1945).

(chyba Pan tam nie pojechal? Zrezygnowalismy? Czy nadal Pan czeka na zawiadomienie o przeslaniu tych akt do Mlawy?)

(Chyba jednak bedzie warto pojechac do Mlawy, zeby uzyskac brakujace szczegolowe informacje na temat dzieci Eugeniusza i Romana – wydruk strony w zalaczeniu)?


Warszawa - Eufemia i Józef Wajszczukowie byli to mieszkancy Woli w 1930 roku, domy te obecnie nie istnieja, w USC na Woli poinformowano, ze ksiegi z lat 30tych nie istnieja, do uzyskania wypisow z ksiag metrykalnych potrzebne sa szczegolowe informacje na temat tych osob – zobacz powyzej o USC.

W kosciele parafialnym na Bema skierowano na poszukiwania w Archiwum Archidiecezji na Bielanach, gdzie sa ksiegi parafialne do 1944 r. i pozniejsze - (tam tez moga wymagac bardziej szczegolowych informacji).

(moze warto poszukac w ksiegach parafialnych na Bielanach. j.w.?)


„Luteranie” – Herman Informacja z Archiwum Akt Dawnych – opracowywany jest zbior dokumentow dot. zycia i dzialalnosci Zboru Ewang.-Augsb. w Wiskitkach i okolicy – bedzie on dostepny za 3 miesiace.

Podobnie, Biblioteka Centrum Luteranskiego na ul. Miodowej opracowuje dokumenty dot. tej parafii.

Odpowiedz – 25.III.2009 – informacja o Biurze Poszukiwan PCK (Lucjan i inni w W-wie).

(nadal nie mam odpowiedzi!)

Poszukiwania w Wiskitkach/Zyrardowie dla Andrieja Shala z Charkowa.

Przesłane listy akt do przejrzenia w Archiwum w Grodzisku Maz. – dot. par. Wiskitki, Zyradow i Bledow (7.IV.2009)

Nowa informacja:

Wajszczuk Zbigniew Ireneusz - ppor. art. – „Miś 2” - - - skoczek cichociemny przeszkolony i zaprzysiężony, gotowy do przerzutu do kraju.

Serdecznie pozdrawiam,

Waldemar


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl