english version

14-11-2012

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdania z przeglądu ksiąg metrykalnych


 1. Archiwum Państwowe w Lublinie

gałąź zamojska - (parafie)

W niektórych Parafiach (poniżej) dokonano powtórnie przeglądu ze względu na wątpliwości wynikłe w czasie pierwszego przeglądu w Archiwum.

 

gałąź podlaska - (parafie)


 2. Archiwum Państwowe w Siedlcach

gałąź podlaska - (parafie)


 3. Archiwum Państwowe w Zamościu

gałąź zamojska - (parafie)


Zobacz również: Podział sprawozdań wg parafii