english version

10-09-2006

01-03-2006

wersja polska

Uroczystość zasadzenia Dębu
upamiętniającego postać ks. Karola Wajszczuka

Drelów (Horodek) - 17 maja 2006


17 maja 2006 r. w Horodku k/Drelowa przy współudziale ludności, duchowieństwa i władz lokalnych dokonano uroczystego zasadzenia "Dębów pamięci" - będących symbolem wdzięczności za Osoby: Sługi Bożego Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Unitów-Męczenników Drelowskich oraz męczennika obozu koncentracyjnego w Dachau ks. Karola Leonarda Wajszczuka (0074).

Uroczystości poprzedziła Msza św. celebrowana przez proboszcza parafii Drelów ks. Wiesława Mańczynę sprawowana w kaplicy pw. św. Onufrego - pustelnika.

Symbolicznego posadzenia dębów dokonał ks. Wiesław Mańczyna wraz z Wójtem Gminy Drelów Piotrem Kazimierskim, w asyście dyrektorów miejscowych szkół.

Osoba ks. Karola Wajszczuka była przez lata ściśle związana z Drelowem i Horodkiem. W roku 1919 został ustanowiony proboszczem nowo powstałej parafii Rzymsko-Katolickiej w Drelowie. Przez przeszło 20 lat organizował  życie społeczne i religijne w odrodzonej Rzeczpospolitej. Po wybuchu II Wojny Światowej zaangażował się w organizowanie podziemnych ruchów walczących o odzyskanie niepodległości, za co został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.

W brutalnych warunkach życia obozowego ks. Wajszczuk zachował pełnię człowieczeństwa. Dowodem tego był incydent do jakiego doszło podczas prac nad rozładunkiem węgla, kiedy to ks. Wajszczuk zgłosił się na ochotnika do pracy w zamian za współwięźnia ks. Stefana Ceptowskiego. Dla księdza Ceptowskiego, będącego u kresu wytrzymałości fizycznych, kolejny dzień pracy byłby wyrokiem śmierci. Z całą pewnością jak zeznał później sam ksiądz Ceptowski, postawa księdza Wajszczuka przyczyniła się bezpośrednio do ocalenia jego życia a jednocześnie stała się powodem do skierowania ks. Karola do "transportu inwalidów" a w konsekwencji do zamordowania go w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Uczczenie pamięci ks. Karola Wajszczuka w formie zasadzonego drzewka było już kolejnym aktem mającym na celu pielęgnowanie pamięci o tym zacnym człowieku i kapłanie. Po raz pierwszy uczyniono to zaraz po zakończeniu II wojny światowej kiedy sprowadzono symboliczne prochy więźniów obozów koncentracyjnych, które następnie złożono na cmentarzu grzebalnym w specjalnie przygotowanym grobowcu. W 1997 r. w ramach obchodów 500-lecia Drelowa w kościele parafialnym odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą księdzu Karolowi a dwa lata później  w miejscowości Łózki poświęcono pomnik ku czci żołnierzy POW - organizacji, której kapelanem przez lata był ks. Karol Wajszczuk. W roku 2004, który ogłoszono rokiem ks. Karola Wajszczuka (uchwałą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej) dr Józef Geresz na uroczystej sesji wygłosił referat na temat osoby ks. Karola Wajszczuka.

 

 

 

 

   

Zobacz również:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2006
e-mail: wwajszczuk@comcast.net